Description

Video without interactions as used in H5P: download link (mp4).
Linear video: YouTube link and download link (mp4).

The script that has been used to create the video shown above can be downloaded as excel script file.

1Verwijder de gel uit het frame en haal de twee glazen platen voorzichtig uit elkaar.
2Giet de Coomassie-oplossing (~ 25 ml) in een plastic bakje (met deksel), laat de gel voorzichtig in de oplossing glijden en incubeer 30 minuten op een schudplaat.
3Verwijder de Coomassie-oplossing.
4

Plaats de gel in de ontkleur-oplossing (ca. 25 ml) en incubeer voor minimaal 1 uur op een schudplaat. Ververs vervolgens deze oplossing en incubeer als nodig nogmaals een uur.

5Plaats de gel in een bakje met water.
6Maak foto van de gel met behulp van de gel scanner (vraag de assistenten).
7Reinigen: Spoel glaswerk en gebruikte materialen met H2O en alcohol. Gooi de gel in de afvalbak.

Download zip to import in LabBuddy.

Welke grootte moeten de eiwitten in de ladder hebben? Vul in: ____ tot ____ kDa


Waar zorgt de SDS-buffer voor in een eiwitoplossing?

 1. Stabiliseren van de H-bruggen in de tertiaire structuur van een eiwit.
  • Dat klopt niet. We scheiden de eiwitten op basis van grootte door ze een negatieve lading te geven. Daarvoor moeten de eiwitten eerst gedenatureerd worden en juist niet gestabiliseerd.
  • Correct = no
 1. Stabiliseren van de waterstofbruggen en zwavelbruggen in de tertiaire structuur.
  • Dat is niet correct. De sterke zwavelbruggen wil je juist afbreken om de eiwit te denatureren.
  • Correct = no
 1. Verbreken van de H-bruggen in de tertiaire structuur van een eiwit resulterend in eiwit denaturatie.
  • Dat is bijna correct! De H-bruggen alleen zijn niet voldoende om de eiwitten te denatureren, er is een sterkere verbinding aanwezig die ook verbroken moet worden.
  • Correct = no
 1. Verbreken van de waterstofbruggen en zwavelbruggen in de tertiaire structuur resulterend in eiwit denaturatie.
  • Goedzo!
  • Correct = yes
Free

Please make sure that your product exists and valid for this course


 • Skill levelIntroduction video
 • CategoryBiochemistry

Copyright information
This video is created by Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Faculty of Science at Leiden University under a open Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. When using this video in its original version please refer to www.labprep.video. When adapting the video, mention the source ‘adapted based on the original version that is created by the labprep.video team’. It is not allowed to use the video for commercial purposes without consultation with the creators. You can contact us via info@labprep.video.

X

A SURF project by Leiden University and LabBuddy

Links

Get in touch!

Do you have any questions? Please refer to our FAQ page.

Still have questions? Contact us at info@labprep.video.

© 2022