Description

Non-interactive video download link (mp4).

The script that has been used to create the video shown above can be downloaded as excel script file.

1Als 2 samenwerkende teams gaan jullie de 96-wells qPCR plaat vullen volgens deze sample indeling die door de assistenten wordt uitgedeeld. Mocht er per ongeluk een sample in een andere well gepipetteerd worden, schrijf dit dan goed op én geef het door aan de assistenten. De ruwe data van de qPCR worden nl. op Blackboard gezet zodat andere teams deze ook kunnen gebruiken als vergelijkingsmateriaal.
2

Maak per gen een qPCR mastermix met daarin per sample:

  • 2.85 µL MilliQ water
  • 0.5 µL qPCR buffer
  • 2.5 µL 2xSensiMixtm SYBR low-ROX mix
  • 0.15 µL genspecifieke primermix (met daarin forward en reverse primers)

Maak genoeg voor 10 samples per mastermix voor elk gen. Voor GAPDH maak je genoeg voor 12 samples, aangezien de no-RT hier ook bij hoort.  

NB: Houd deze volgorde bij het pipetteren aan. 

Meng de qPCR mastermix door een paar keer tegen het epje te tikken (niet centrifugeren) en bewaar op ijs en in het donker zolang je er niet mee pipetteert (SensiMix is lichtgevoelig).

3

Er mag alleen op de zijkant van de plaat geschreven worden!

Pipetteer, volgens de uitgedeelde sample-indeling, 4 µL cDNA per well in de PCR-plaat.

4Pipetteer, volgens de uitgedeelde sampleindeling, 6 µL van de juiste qPCR mastermix in de wells van de PCR-plaat.
5

Als alle koppels de plaat hebben gevuld: laat de gehele plaat goed afsluiten met plakfolie. De assistenten starten het qPCR-apparaat zodra dat vrij is:

  • #1  10 minuten bij 95 °C
  • #2  40 cycli van: 15 sec bij 95 °C, gevolgd door 40 sec bij 64 °C

NB Lever je cDNA weer in bij de assistent.

6

Na afloop wordt de qPCR data op Brightspace gezet in de map ‘resultaten qPCR’. Bedenk hoe je de output (Ct = threshold Cycle) kunt omrekenen naar de relatieve genexpressie.

Je kunt deze tabel gebruiken voor het verwerken van de Ct waardes.

Download zip to import in LabBuddy.

Free

Please make sure that your product exists and valid for this course


  • Skill levelIntroduction video
  • CategoryMolecular biology

Copyright information
This video is created by Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Faculty of Science at Leiden University under a open Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. When using this video in its original version please refer to www.labprep.video. When adapting the video, mention the source ‘adapted based on the original version that is created by the labprep.video team’. It is not allowed to use the video for commercial purposes without consultation with the creators. You can contact us via info@labprep.video.

X

A SURF project by Leiden University and LabBuddy

Links

Get in touch!

Do you have any questions? Please refer to our FAQ page.

Still have questions? Contact us at info@labprep.video.

© 2022